Strona główna Strona główna
Kalendarz XP Kalendarz XP
 Wsparcie projektu
 Plan rozbudowy
 Wersja xx.xx w budowie
 Historia zmian
 Wygląd
 Pomoc (FAQ)
 Dodatki
 Promuj program
Inne aplikacje Inne aplikacje
 LNK Folder
 Fotosik Manager
 Kreator instalatora UHA
 Tipser
 Screen Capture
Komunikator Tlen.pl Komunikator Tlen.pl
 Pluginy, Schematy
Forum i kontakt Forum i kontakt
 Forum
 
Informacje
Jest 1 gość online

Strona istnieje od:
15.05.2004 (7369 dni)

Liczba odwiedzin:
9 114 382
Linki sponsorowane
Kliknij na program, aby go pobrać:
Nazwa programu: Wersja Wielkość Zmodyfikowany System
Kalendarz XP [bez dźwięków] 29.85 2.13 MB 04.03.2006 Win 2000/XP/2003
Kalendarz XP [z dźwiękami] 29.85 3.58 MB 04.03.2006 Win 2000/XP/2003
Fotosik Manager 0.23 0,50 MB 20.07.2006 Win 9x/2000/XP
Pobierz inne aplikacje...
Kalendarz XP: Wersja xx.xx w budowie
Skomentuj propozycje rozbudowy programu na: forum.kxp.plTA WERSJA JEST AKTUALNIE W BUDOWIE.
Dostępna jest testowa wersja na forum, ale nie wszystkie poniższe funkcje są w niej dostępne.[ukończone w 100% ] - Alarm
- dodano możliwość wpisania dowolnej ścieżki wraz z poleceniami w uruchomieniu programu


[ukończone w 100% ] - Inne
- dodano możliwość włączenia/wyłączenia uruchamiania programu wraz ze startem systemu
- aby program był uruchamiany wraz ze startem systemu, będzie dodawany klucz do rejestru (w poprzedniej wersji był dodawany skrót w Menu Start - Autostart)


[ukończone w 100% ] - Menadżer m3u
- dodano możliwość usunięcia duplikatów z playlisty


[ukończone w 100% ] - Internet: Radio
- naprawiono problem z nagrywaniem niektórych stacji radiowych zawierających długi tytuł utworu[ukończone w 100% ] - Ping
- dodano możliwość włączenia powiadamienia, bez konieczności zaznaczenia opcji "Sprawdzaj automatycznie co..."
- naprawiono kolor czcionki w powiadomieniu[ukończone w 100% ] - Sprawdzanie poczty
- dodano możliwość wpisania adresu strony internetowej jako program pocztowy

- naprawiono wyświetlanie wiadomości po sprawdzeniu poczty dla jednego konta
- dodano możliwość włączenia powiadamienia o poczcie, bez konieczności zaznaczenia opcji "Sprawdzaj automatycznie co..."

- naprawiono kolor czcionki w powiadomieniu
- naprawiono usuwanie wiadomości z konta z włączonym połączeniem szyfrowanym
- teraz po nieudanym sprawdzeniu poczty, liczba wiadomości nie jest zerowana, co zapobiegnie wielokrotnym powiadomieniom o tych samych wiadomościach

[ukończone w 100% ] - Okno kalendarza
- po najechaniu kursorem na znak zodiaku pojawia się podpowiedź, w której zawarta jest data od kiedy do kiedy jest aktualny znak zodiaku, jaki będzie następny znak oraz lista osób, które mają aktualny znaku zodiaku

[ukończone w 100% ] - Ruch myszy
- dodano możliwość wyłączenia zliczania ruchu myszy

[ukończone w 100% ] - Okno kalendarza
- zmieniono sposób przechowywania schematów kolorów, każdy schemat jest w oddzielnym folderze
- dodano możliwość ustawienia relatywnej ścieżki do pliku graficznego skórki

[ukończone w 100% ] - Wykresy
- dodano możliwość wyłączenia wykresów

[ukończone w 100% ] - Menadżer m3u
- dodano obsługę plików AAC i M4A


[ukończone w 100% ] - Alarm
- dodano możliwość powiadomienia przez balon w tray'u

[ukończone w 100% ] - Alarm
- po wybraniu nieaktywnego alarmu z listy, jest on w pełni widoczny, bez konieczności edytowania alarmu
- dodano możliwość łatwego ustawienia czasu alarmu poprzez wybór określonej pozycji z menu

[ukończone w 100% ] - Internet: Różne - Program TV
- dodano możliwość łatwego dodania programu do alarmu poprzez kliknięcia na wybraną godzinę, po czym automatycznie zostanie dodana nazwa programu jako treść komunikatu oraz zostanie ustawiona odpowiednia godzina

[ukończone w 100% ] - Sprawdzanie poczty: Pokaż wiadomości
- dodano obsługę kodowania UTF-8

[ukończone w 100% ] - Menadżer m3u
- poprawiono dodawanie folderów do listy

[ukończone w 100% ] - Tapeter
- poprawiono czyszczenie pamięci po zmianie tapety

[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Kolory
- dodano podgląd obrazka w wyborze pliku tła skórki

[ukończone w 100% ] - Internet: Radio
- poprawiono aktualizację listy stacji radiowych
- dodano możliwość usunięcia wybranej pozycji na liście ulubionych stacji klawiszem Delete
- naprawiono odtwarzanie stacji radiowej przy uruchomieniu programu

[ukończone w 100% ] - Pokaż wiadomości
- dodano możliwość łatwego przejścia do okna: Narzędzia - Sprawdzanie poczty
- dodano możliwość wyłączenia komunikatu potwierdzającego poprawne usunięcie wiadomości

[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Okno
- dodano możliwość odświeżenia okna kalendarza (jeśli jest aktywne) klawiszem F5
- dodano możliwość łatwego przejścia do okna: Narzędzia - Czas, po dwukrotnym kliknięciu na godzinę

[ukończone w 100% ] - Tapeter: Lista ostatnich tapet
- poprawiono usuwanie i zmianę nazw tapet

[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Okno
- dodano możliwość łatwej zmiany skórki panelu odtwarzania

[ukończone w 100% ] - Status systemu: Sieć
- zmieniono sposób zapamiętywania wybranego IP, dla którego przeprowadzana jest statystyka, teraz zapisywany jest adres MAC połączenia sieciowego

[ukończone w 80% ] - Inne
- dodano możliwość łatwej instalacji dodatków do programu[ukończone w 100% ] - Dźwięk co godzinę
- dodano możliwość zmiany głośności dźwięku co godzinę

[ukończone w 100% ] - Okno kalendarza
- dodano możliwość dwukrotnego kliknięcia na znak zodiaku, które spowoduje pojawienie się menu kontekstowego z wyborem znaku zodiaku do wyświetlenia horoskopu z zakładki Różne

[ukończone w 100% ] - Sprawdzanie poczty
- dodano możliwość usunięcia wybranej pozycji na liście dodanych kont pocztowych klawiszem Delete

[ukończone w 100% ] - Ping
- dodano możliwość usunięcia wybranej pozycji na liście dodanych adresów IP klawiszem Delete

[ukończone w 100% ] - Inne
- poprawiono sprawdzanie wersji systemu operacyjnego

[ukończone w 100% ] - Menadżer M3U
- zmieniono sposób zmiany głośności (nie jest już zmieniana głośność w całym systemie)

[ukończone w 100% ] - Internet: Radio
- zmieniono sposób zmiany głośności (nie jest już zmieniana głośność w całym systemie)

[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Tray
- naprawiono błąd uniemożliwiający ustawienia białego koloru czcionki dla ikony w Tray'u

[ukończone w 100% ] - Alarm
- dodano komunikat potwierdzający dodanie/modyfikację nieaktywnego alarmu
- dodano możliwość przejścia do stanu wstrzymania, wylogowania oraz wyłączenia monitora

[ukończone w 100% ] - Internet: Radio
- dodano aktualny czas odtwarzania stacji radiowej

[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Kolory
- naprawiono błąd występujący po ustawieniu koloru niestandardowego

[ukończone w 100% ] - Ważne daty
- poprawiono wyświetlanie ważnych dat w Codziennym powiadomieniu

[ukończone w 100% ] - Internet: Radio
- dodano możliwość kontynuowania nagrywania po zerwaniu połączenia

- dodano możliwość przełączenia stacji lub zatrzymania podczas łączenia

[ukończone w 100% ] - Sprawdzanie poczty
- dodano możliwość wyłączenia pobierania nagłówków wiadomości (nadawca, adresat, temat, data, rozmiar), wyłączenie opcji przyspieszy sprawdzanie poczty

[ukończone w 100% ] - Status systemu: Czas uruchomień
- dodano możliwość wyłączenia statystyki czasu uruchomień

[ukończone w 100% ] - Sprawdzanie poczty
- dodano możliwość uruchomienia programu pocztowego lub wyświetlania okna wiadomości po kliknięciu na powiadomienie lub balon

[ukończone w 100% ] - Inne
- dodano możliwość skojarzenia plików kopii zapasowej ustawień (.kxp) oraz plików dodatków do programu (.kxpd)

[ukończone w 100% ] - Pogoda: Ikona pogody
- dodano możliwość użycia koloru fuksji (#FF00FF) dla przeźroczystości ikony pogody

[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Okno
- dodano możliwość zmiany zestawu znaków zodiaku lub ustawienia w ich miejscu stałego obrazka

[ukończone w 100% ] - Internet: Radio
- dodano możliwość wpisania wielu adresów URL do stacji radiowej oddzielając je znakiem "|", program losowo wybiera jeden z podanych adresów, jeśli nie działa to próbuje odtwarzać kolejny

[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Okno
- dodano możliwość zmiany ikony dysku

[ukończone w 100% ] - Klony
- poprawiono wyszukiwanie obrazów płyt

[ukończone w 100% ] - Sprawdzanie poczty
- dodano możliwość ustawienia dowolnej nazwy konta, widocznej na liście kont pocztowych

[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Okno
- dodano obsługę plików PNG z przeźroczystością Alpha (tylko dla niektórych elementów graficznych)
- dodano możliwość zmiany przycisku minimalizacji
[ukończone w 100% ] - Alarm
- dodano możliwość wykonywania alarmu w wybrane dni tygodnia

[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Okno
- poprawiono płynność działania suwaka do zmiany głośności/przewijania na panelu odtwarzania
- naprawiono problem występujący po ustawieniu czarnego koloru dla ważnych dat na panelu kalendarza
- dodano możliwość szybkiego przejścia do zakładki Menadżer m3u lub Radio poprzez dwukrotne kliknięcie na "M" lub "R" na panelu odtwarzania[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Okno
- dodano możliwość wyświetlania wolnego/zajętego miejsca na dyskach wymiennych

[ukończone w 100% ] - Dźwięk co godzinę
- dodano możliwość usunięcia wybranego zestawu dźwięków

[ukończone w 100% ] - Menadżer m3u
- dodano możliwość zmiany (poprzez kliknięcie) wyświetlanego czasu odtwarzanego utworu (upłynęło/pozostało)

[ukończone w 100% ] - Alarm
- dodano możliwość wykonywania alarmu od poniedziałku do piątku, w sobotę i niedzielę lub wybrane dni tygodnia

[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Menu
- dodano możliwość ukrycia pozycji Klony oraz Ikony pulpitu z menu kontekstowego

[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Okno
- dodano możliwość wyświetlenia pogody na wybrany dzień lub odświeżenia ikony pogody poprzez dwukrotne kliknięcie na ikonę pogody/pory dnia

[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Wygląd
- dodano możliwość tworzenia kompozycji

[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Wygląd
- dodano możliwość zmiany ikony pory dnia

[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Inne
- dodano możliwość automatycznego sprawdzania aktualizacji raz na tydzień

[ukończone w 100% ] - Internet: Radio
- dodano wyświetlanie informacji o przepełnionym serwerze shoutcast

[ukończone w 100% ] - Inne: Proxy
- dodano możliwość skonfigurowania ustawień proxy (dla pogody, radia i aktualizacji danych)

[ukończone w 100% ] - Kalendarz
- dodano możliwość ustawienia automatycznego priorytetu (program automatycznie ustawia sobie odpowiedni w danym momencie priorytet)

[ukończone w 100% ] - Alarm
- dodano możliwość wykonywania alarmu okresowo co X dni od wybranej daty

[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Okno
- dodano możliwość zmiany głośności systemowej Wave, jeśli Menadżer m3u lub Radio jest nieaktywne (nie odtwarza), za pomocą suwaka na panelu odtwarzania lub w zakładce Menadżer m3u/Radio

[ukończone w 100% ] - Status systemu: Sieć
- zwiększono dokładność wyświetlanych danych aktualnego transferu podczas dużego obciążenia komputera

[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Okno
- dodano możliwość przejścia do zakładki Ważne daty poprzez menu kontekstowe pojawiające się po dwukrotnym kliknięciu na wybranym dniu, co umożliwi w szybki sposób odnalezienie ważnej daty w celu jej usunięcia lub modyfikacji

[ukończone w 100% ] - Status systemu: Sieć
- dodano odczyt adresu IP, jeśli urządzenie sieciowe zostało podłączone w trakcie działania programu (w poprzedniej wersji cały czas wyświetlało się IP 0.0.0.0)

[ukończone w 100% ] - Menadżer m3u
- poprawiono działanie przycisków Stop, Poprzedni, Następny dla krótkich plików dźwiękowych
- dodano możliwość automatycznego zatrzymania odtwarzania radia, jeśli włączone zostaje odtwarzanie w menadżerze m3u (i odwrotnie)

[ukończone w 100% ] - Ważne daty: Prywatne/rocznice
- naprawiono sortowanie
- zmieniono funkcjonalność prywatnych dni (od teraz nie powtarzają się co rok)

[ukończone w 100% ] - Okno kalendarza
- dodano wyświetlanie "X dni temu" w podpowiedzi dla ważnych dat na kalendarzu

[ukończone w 100% ] - Tray: Podpowiedź
- dodano znacznik [WERSJA] do wyświetlania aktualnej wersji programu
- dodano do znacznika [RADIO] wyświetlanie nazwy stacji radiowej, jeśli nie ma tytułu
- dodano znacznik [UPTIME] do wyświetlania długości czasu uruchomienia systemu

[ukończone w 100% ] - Dźwięk co godzinę
- dodano możliwość dostosowania przedziału czasowego, w którym będzie odtwarzany dźwięk co godzinę
- dodano możliwość nieodtwarzania dźwięku co godzinę, jeśli uruchomiona jest aplikacja pełnoekranowa (np. film lub gra), menadżer m3u odtwarza pliki lub radio odtwarza stacje radiowe

[ukończone w 100% ] - Menadżer m3u
- ulepszono działanie opcji "Los" służącej do odtwarzania plików w kolejności losowej
- wyłączono zliczanie rozmiaru pliku jeśli plik nie istnieje

[ukończone w 100% ] - Tapeter
- na liście ostatnich tapet dodano możliwość ustawienia zaznaczonego pliku jako pojedynczą tapetę

[ukończone w 100% ] - Wykresy
- naprawiono niepoprawne wyświetlanie się danych przy wyłączonym panelu RAM lub SWAP

[ukończone w 100% ] - Pogoda
- dodano wyświetlanie miasta w podpowiedzi do ikony pogody

[ukończone w 100% ] - Menadżer m3u
- naprawiono w dodawaniu folderu wyszukiwanie plików aac i m4a

[ukończone w 100% ] - Ikona pogody
- dodano możliwość automatycznego odświeżania ikony pogody co określoną ilość godzin

[ukończone w 100% ] - Radio
- dodano możliwość wyświetlenia wszystkich kategorii stacji radiowych
- dodano możliwość wyszukiwania stacji radiowych


[ukończone w 100% ] - Ważne daty
- dodano obsługę świąt ruchomych


[ukończone w 90% ] - Kalendarz XP
- zmieniono miejsce przechowywania plików ustawień *.ini na Documents and Settings (lub Users w Vista/7) Dane aplikacji, aby program poprawnie działał na kontach z ograniczonymi uprawnieniami

[ukończone w 90% ] - Kolory
- zmieniono układ ustawień kolorów
- dodano możliwość zmiany koloru ramki i siatki (zewnętrzna ramka)
- dodano możliwość zmiany koloru obramowania pasków panelu RAM, SWAP, itp. (wewnętrzna ramka)

Copyright © 2004-2024 by Marcin Zieliński
Czas generowania strony: 0.01